Casino Sign up Bonus

Empire777 Claim Bonus

Đăng ký ngay và nhận Tiền thưởng miễn phí

NHẬN TIỀN
THƯỞNG


Online Games

ĐẶT CƯỢC

Đăng nhập vào Tài khoản của Quý khách tại empire777.com và đặt cược tại Casino.
Win Big

CHIẾN THẮNG

Chúc mừng ! Bạn đã thắng và muốn
Rút tiền

GỬI TIỀN

Easy payout
Quý khách cần Nạp đúng số tiền hiện có trong tài khoản Empire777 và lưu ý rằng số tiền Nạp tối thiểu là 300,000 VNĐ khi tham gia KM này. Và Doanh thu đặt cược sẽ được tính kể từ khi Quý khách Nạp tiền. Nhấn vào đây để được hướng dẫn cách Nạp tiền.

Ngoài ra, Quý khách có thể tham gia Khuyến mãi 'WB777' ở lần Nạp tiền thành công thứ hai.

HOÀN THÀNH

DOANH THU

ĐẶT CƯỢC

Video Slots
Live Casino 8x
Ví dụ: Thắng USD 100
Nạp vào USD 100 + (Tiền thưởng USD 10 x 8) = USD 180
Doanh thu đặt cược tại Live Casino được tính bằng 15% Tổng tiền cược.
Nghĩa là cược USD 10 thì Doanh thu cược thực tế là USD 1.50
Vậy nên Tổng doanh thu cược thực tế khi cược tại Live Casino là USD 1,200
Slot 30x
Ví dụ: Thắng USD 100
Nạp vào USD 100 + (Tiền thưởng USD10 x 30) = USD 400
Doanh thu đặt cược tại Slot được tính bằng 100% Tổng tiền cược.
Vậy nên Tổng doanh thu cược thực tế khi cược tại Slot là USD 400

Nếu Quý khách dùng Tiền thưởng để chơi Slot, thì Doanh thu cược sẽ tự động trở thành x30.

Trò Chơi Sea Raider không áp dụng với chương trình Khuyến Mãi. Doanh thu đặt cược trong Trò Chơi Sea Raider không được tính vào doanh thu yêu cầu.
RÚT TIỀN
ĐĂNG KÝ
Live Casino